Over ons

Agora Europe is een trans-Atlantische serie over menselijke mobiliteit gezamenlijk opgericht aan Paris 1 Panthéon-Sorbonne University en Columbia University in 2018 door Etienne Balibar, Caterina Di Fazio en verschillende andere academici en professionals. Het beoogt een trans-Atlantisch debat – dat reikt over Europa en daarbuiten – te inaugureren en promoten, welke gaat over de schaal, het bereik en de inhoud van de Europese politieke ruimte, alsmede ook over migratie, ontwrichting, gedwongen ontheemding en verdwijningen, narratieven en tegen-narratieven. Het doel van dit debat is om samenwerking aan te moedigen, inclusiviteit te promoten en om verbindingen te creëren in euro-mediterrane en Atlantische regio’s, welke de betekenis van burgerschap en haar limieten in een tijdperk van massa migratie en wereldwijde onderlinge verbinding ter discussie stellen. Om dit debat te kunnen faciliteren, functioneert Agora Europe als een permanent en rondreizend agora dat wetenschappers, vertegenwoordigers, praktijkmensen, culturele actoren, migranten en burgers samen brengt.

De Agora Europe serie gaf aanleiding tot de organisatie van een cultureel en artistiek festival en meer dan 30 andere openbare, live evenementen.

Sinds 2019 is Agora Europe een non-profit organisatie, ingeschreven bij het stadhuis van Hendaye, Frankrijk.

De organisatie coördineerde en presenteerde Charta 2020 het eerste handvest over Europese publieke goederen, van het European University Institute, het Europees Parlement, de Italiaanse kamer van afgevaardigden, Columbia University en Studio Europa. Verder promootte ze onlangs de Joint Statement on Sea Rescue, welke gelijktijdig in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Italië en Senegal werd gepubliceerd en is ze momenteel bezig met het implementeren van verschillende andere projecten, zoals de Otherside // Europe serie. Recentelijk ontving Agora Europe de Europe for Citizens subsidie van de Europese Commissie voor het project “EU-MED”.

Advertisement